STUDIUM DOBREGO TRANSKRYPTORA W 4 PUNKTACH:

  1. Po pierwsze piszemy wszystko, ponieważ nigdy nie wiadomo, co będzie ważne dla klienta. Miejsca niewyraźne zaznaczamy.
  2. Przy transkrypcji nagrania niewyraźnego nie oznaczamy, co chwila miejsc niewyraźnych tylko dajemy adnotację ile procent nagrania było czytelne i piszemy tylko to, co słychać.
  3. W wypadku gdy nagranie jest bardzo niewyraźnei słychać strzępki słów. Piszemy przybliżone wyrażenia albo zapisujemy je fonetycznie. Unikamy kategorycznych stwierdzeń tak lub nie.
  4. W przypadku przepisywania tekstów nie ma tego typu problemów, jeżeli tekst jest czytelny. Wyjątkiem jest rękopis. Przepisanie rękopisu zlecamy jednej osobie w całości. W razie niepewności może się ona konsultować z klientem. Transkryptor lub transkryptorka po pewnym czasie przyzwyczaja się do stylu pisania klienta.
Reklamy

transkrypcje profesjonalne

Transkrypcje to nie tylko automatyzm. Pracuję jako transkryptor wiem, że ważne jest zrozumienie tekstu i niejako wczucie się w atmosferę przepisywanej sytuacji. Tworzy się wtedy coś więcej niż suche przepisanie, tworzy się nieomal scenariusz, sprawiając, że osoba czytająca przepisaną pracę ma wrażenie uczestnictwa w opisanym zdarzeniu, sytuacji.
Wiem, to, bo przepisałem tysiące nagrań, wywiadów i wiem, że sam kurs szybkiego przepisania nie wystarcza.
Zapraszam na naszą stronę www.transkryptor.pl. Przepisujemy prace zarówno w języku angielskim jak polskim. Pozdrawiam.