Konstrukcja Transkrypcji Rozprawy Sądowej

Konstrukcja transkrypcji roprawy sądowej składa się z głównego szkieletu złożonego z trzech segmentów. Segmenty dzielą się na podsegmenty i na to dopiero nakłada sie treść.

 

Transkrypcje Rozpraw w Transkryptorze.

Transkryptor wykonuje transkrypcje posiedzeń sądów odkąd znowelizowano ustawę w 2012 roku i wprowadzono możliwość nagrywania rozpraw w sądach okręgowych i apelacyjnych w całym kraju. Na razie dotyczy to spraw cywilnych, sprawy karne nie są objęte tym postanowieniem.

Przez ten czas udało nam się stworzyć odpowiedni format, który jest czytelny i przejrzysty. Przy transkrypcji rozpraw koncentrujemy się przede wszystkim na transparentności tekstu. Tekst ma służyć kancelariom w przygotowaniu się do kolejnej rozprawy. Ma być czytelny, konkretny i łatwy w nawigacji.

Uczestnicy rozprawy sądowej to Skład Sędziów oraz dwie strony sporu – Powód i Pozwany. Wszystkich zaznaczamy w transkrypcji. Dodatkowo z imienia i nazwiska oznaczamy przesłuchiwanych świadków i biegłych.

3 segmenty.

Kontrukcja Transkrypcji Rozpraw Sądowych jest surowym szkieletem, na który nakłada się tekst.

Kontrukcja Transkrypcji Rozprawy ma być czytelna, konkretna i łatwa w nawigacji

Transkrypcja rozprawy składa się z trzech głównych segmentów. Wstęp w którym Sędziowie i pełnomocnicy stron określają przebieg rozprawy. Składane są wnioski. Następnie jest Część Główna gdzie Pełnomocnicy Stron przesłuchują świadków by udowodnić swoje tezy. A potem jest Zakończenie rozprawy, gdzie Sędzia Przewodniczący wyznacza termin kolejnej rozprawy, są też zgłaszane dodatkowe wnioski przez Pełnomocników. Te trzy segmenty są wyraźnie oddzielone w naszych transkrypcjach, dzięki temu adwokat, wspierający się naszymi transkrypcjami, ma łatwą nawigację, jeżeli chce się do czegoś odwołać.

Podsegmenty.

Dodatkowo trzy segmenty główne dzielimy na podsegmenty. Na przykład w Segmencie Głównym, w którym przesłuchiwany jest świadek, dzielimy jego zeznania na zeznania w odpowiedzi na pytania zadawane przez Pełnomocnika Powoda, Pełnomocnika Pozwanego i Sędziego Przewodniczącego.

Stemple czasowe.

Gdy już mamy podział na trzy Główne segmenty, które dzielą się na podsegmenty, należy wprowadzić jeszcze węższą jednostkę – oznaczenia czasowe. Stemple czasowe stawiamy średnio, co dziesięć minut i dodatkowo oznaczamy czasowo wydarzenia ważne, gdy na przykład świadkowi pokazywane są dowody rzeczowe.

Sprawa wygrana.

konstrukcja_transkrypcji_rozpraw_sprawa_wygrana

Nasze transkrypcje pomagają adwokatom w przygotowaniu się do kolejnej rozprawy.

Dzięki temu podziałowi łatwo jest opanować nawet 100 stron tekstu, bo tak długie bywają transkrypcje rozpraw. Jeżeli chcemy znaleźć zdanie, na które powołamy się w następnej rozprawie to szukamy najpierw, w którym segmencie było powiedziane, następnie szukamy podsegmentu gdzie nasz świadek był słuchany, na przykład przez Pełnomocnika Powoda, a następnie szukamy czasu, w którym zdanie zostało powiedziane, i gotowe, sprawa wygrana!

autor transkryptor.pl
Reklamy