Konstrukcja Transkrypcji Rozprawy Sądowej

Konstrukcja transkrypcji roprawy sądowej składa się z głównego szkieletu złożonego z trzech segmentów. Segmenty dzielą się na podsegmenty i na to dopiero nakłada sie treść.

 

Transkrypcje Rozpraw w Transkryptorze.

Transkryptor wykonuje transkrypcje posiedzeń sądów odkąd znowelizowano ustawę w 2012 roku i wprowadzono możliwość nagrywania rozpraw w sądach okręgowych i apelacyjnych w całym kraju. Na razie dotyczy to spraw cywilnych, sprawy karne nie są objęte tym postanowieniem.

Przez ten czas udało nam się stworzyć odpowiedni format, który jest czytelny i przejrzysty. Przy transkrypcji rozpraw koncentrujemy się przede wszystkim na transparentności tekstu. Tekst ma służyć kancelariom w przygotowaniu się do kolejnej rozprawy. Ma być czytelny, konkretny i łatwy w nawigacji.

Uczestnicy rozprawy sądowej to Skład Sędziów oraz dwie strony sporu – Powód i Pozwany. Wszystkich zaznaczamy w transkrypcji. Dodatkowo z imienia i nazwiska oznaczamy przesłuchiwanych świadków i biegłych.

3 segmenty.

Kontrukcja Transkrypcji Rozpraw Sądowych jest surowym szkieletem, na który nakłada się tekst.

Kontrukcja Transkrypcji Rozprawy ma być czytelna, konkretna i łatwa w nawigacji

Transkrypcja rozprawy składa się z trzech głównych segmentów. Wstęp w którym Sędziowie i pełnomocnicy stron określają przebieg rozprawy. Składane są wnioski. Następnie jest Część Główna gdzie Pełnomocnicy Stron przesłuchują świadków by udowodnić swoje tezy. A potem jest Zakończenie rozprawy, gdzie Sędzia Przewodniczący wyznacza termin kolejnej rozprawy, są też zgłaszane dodatkowe wnioski przez Pełnomocników. Te trzy segmenty są wyraźnie oddzielone w naszych transkrypcjach, dzięki temu adwokat, wspierający się naszymi transkrypcjami, ma łatwą nawigację, jeżeli chce się do czegoś odwołać.

Podsegmenty.

Dodatkowo trzy segmenty główne dzielimy na podsegmenty. Na przykład w Segmencie Głównym, w którym przesłuchiwany jest świadek, dzielimy jego zeznania na zeznania w odpowiedzi na pytania zadawane przez Pełnomocnika Powoda, Pełnomocnika Pozwanego i Sędziego Przewodniczącego.

Stemple czasowe.

Gdy już mamy podział na trzy Główne segmenty, które dzielą się na podsegmenty, należy wprowadzić jeszcze węższą jednostkę – oznaczenia czasowe. Stemple czasowe stawiamy średnio, co dziesięć minut i dodatkowo oznaczamy czasowo wydarzenia ważne, gdy na przykład świadkowi pokazywane są dowody rzeczowe.

Sprawa wygrana.

konstrukcja_transkrypcji_rozpraw_sprawa_wygrana

Nasze transkrypcje pomagają adwokatom w przygotowaniu się do kolejnej rozprawy.

Dzięki temu podziałowi łatwo jest opanować nawet 100 stron tekstu, bo tak długie bywają transkrypcje rozpraw. Jeżeli chcemy znaleźć zdanie, na które powołamy się w następnej rozprawie to szukamy najpierw, w którym segmencie było powiedziane, następnie szukamy podsegmentu gdzie nasz świadek był słuchany, na przykład przez Pełnomocnika Powoda, a następnie szukamy czasu, w którym zdanie zostało powiedziane, i gotowe, sprawa wygrana!

autor transkryptor.pl
Reklamy

Używanie znaków interpunkcyjnych w zdaniach nadmiernie złożonych.

W pracy Transkryptora spotykamy się z różnego rodzaju wypowiedziami, które przenosimy na papier. Dzięki latom doświadczeń transkrybowane przez nas wypowiedzi możemy podzielić na ciężkie, normalne i łatwe do transkrybowania. Zależy to od stylu wypowiedzi respondenta i tego, jakie robi błędy językowe

Najczęstszy błąd językowy w wypowiedzi respondenta, który utrudnia pracę transkryptora to stosowanie nadmiernie złożonych zdań. W takich rozbudowanych zdaniach respondent robi wiele wtrąceń i dygresji a następnie dygresji do tych dygresji, i często na koniec sam gubi się w swojej wypowiedzi nie kończąc zaczętego wątku.

Respondenci mający tendencję do budowania zdań nadmiernie złożonych wtrącają też słowa między powszechnie występujące złożenia, tak jakie na przykład „trzeba będzie” albo „stało się”. Przykład takiego zdania wygląda następująco: „To dotyczy również polskiej ustawy, którą pewnie trzeba, w stosunkowo krótkim czasie, będzie korygować.”

Kolejnym błędem utrudniającym transkrypcję, i coraz częściej spotykanym, jest zła odmiana rzeczowników. Błąd ten często występuje w parze z nadmiernym rozbudowywaniem zdań, ponieważ respondent koncentrując się na tym by zapamiętać wszystkie dygresje nie przykłada wagi to błędów w odmianie. Przykład: „Bo ci którzy takich wniosków nie złożą, albo nie otrzymają, no to nie będą mogły prowadzić takiej działalności.”

Dlatego w pracy transkryptora tak ważne jest stosowanie znaków interpunkcyjnych, a przede wszystkim przecinków. Szczególnie w rozbudowanych wypowiedziach, gdzie postawienie przecinka w złym miejscu może zmienić sens wypowiedzi. Przyjrzyjmy się tym dwóm zdaniom, gdzie postawienie przecinka przed też lub za też zmienia znaczenie zdania:

„Pamiętajmy, że usługi płatnicze też, z mocy ustawy chociażby, wykonują banki”
„Pamiętajmy, że usługi płatnicze, też z mocy ustawy chociażby, wykonują banki”

transryptor copy rights

STUDIUM DOBREGO TRANSKRYPTORA W 4 PUNKTACH:

  1. Po pierwsze piszemy wszystko, ponieważ nigdy nie wiadomo, co będzie ważne dla klienta. Miejsca niewyraźne zaznaczamy.
  2. Przy transkrypcji nagrania niewyraźnego nie oznaczamy, co chwila miejsc niewyraźnych tylko dajemy adnotację ile procent nagrania było czytelne i piszemy tylko to, co słychać.
  3. W wypadku gdy nagranie jest bardzo niewyraźnei słychać strzępki słów. Piszemy przybliżone wyrażenia albo zapisujemy je fonetycznie. Unikamy kategorycznych stwierdzeń tak lub nie.
  4. W przypadku przepisywania tekstów nie ma tego typu problemów, jeżeli tekst jest czytelny. Wyjątkiem jest rękopis. Przepisanie rękopisu zlecamy jednej osobie w całości. W razie niepewności może się ona konsultować z klientem. Transkryptor lub transkryptorka po pewnym czasie przyzwyczaja się do stylu pisania klienta.